چراغ خیابانی خورشیدی

چراغ های هوشمند خیابانی

بدیهی است که مهمترین ابزار برای تأمین روشنایی معابر، چراغ های خیابانی هستند.در چراغ های خیاباتی پنل خورشیدی به دو صورت مجزا و سرهم طراحی شده است. و همانند دیگر چراغ های خورشیدی بدون نیاز به کابل کشی و اتصال به برق شبکه میتواند روشنایی محل نصب خود را تامین کند.

در طراحی این نوع چراغ ها بدلیل حساسیت بیشتر برای سطح خیابان ها و معابر عمومی از تعداد روز بیشتری برای بکاپ استفاده می شود، که این ویژگی میتواند از 1 تا 7 برای ما در نظر گرفته شود.